• Головна
 • Про кафедру

  Історія кафедри "Автомобілі"

  История автомобильной кафедры знту

  Кафедра “Автомобілі” є головною кафедрою транспортного факультету ЗНТУ. Вона почала функціонувати з 1944 р. у Запорізькому автомеханічному інституті після звільнення м. Запоріжжя від німецьких окупантів, коли за наказом НКСМ (Народний комісаріат середнього машинобудування) СРСР Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був реорганізований у Запорізький автомеханічний інститут... читати далі

  Філії кафедри

  филиалы кафедры автомобили

  У навчальному центрі ЗАЗ "ЗАЗ" є філія кафедри Автомобілі для спеціальностей "колісні та гусеничні транспортні засоби" та "двигуни внутрішнього згорання".

  Ця філія працює з 26 травня 1993 р.. Вона включає лабораторію стендових випробувань та лекційні аудиторіі... читати далі

  Викладачі кафедри

  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ
  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ

  Список викладацького складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

  Навчально-допоміжний склад

  Список навчально-допоміжного складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

 • Абітурієнту

  Напрями та спеціальності

  колесні та гусеничні транспортні засоби та двигуни внутрішнього згоряння

  Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізаціями “Автомобіле - та тракторобудування” і “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання”. А з 2000 року відкрилась нова спеціальність “Двигуни внутрішнього згоряння”... читати далі

  Матеріально-технічне забезпечення

  матеріально-технічне забезпечення

  Інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі "Автомобілі" ЗНТУ... читати далі

 • Студенту
 • Контакти

Список методичних вказівок кафедри «Автомобілі»

 1. Методические указания на выполнение лабораторных работ по курсу «Конструирование и расчет автомобиля» для студентов специальности «Автомобиле- и тракторостроение» / Составители: Козирев В.Ф., доц., к.т.н.; Шайтанов А.П., Цуркан Е.А. – Запорожье: ЗГТУ, 1991.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи експлуатації та ремонт автомобіля» для студентів спеціальності «Автомобіле- та тракторобудування» / Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Юдін В.П. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998.
 3. Проектування нестандартного діагностичного обладнання: Методичні вказівки до практичних і самостійних занять, контрольні завдання /Укладач О.С.Слюсаров, - Запоріжжя: ЗНТУ, 1998.-26с.
 4. Методичні вказівки по дипломному проектуванню для студентів за фахом 8.090211 “Автомобіле- та тракторобудування”(“Колісні та гусеничні транспортні засоби”) / Укладачі: С.Б. Бєліков, В.М. Черевань, В.В. Брильов, - Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. - 40 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи метрології і техніки вимірювання” для студентів спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби / Укл. В.І. Писаревський.- Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. - 56 с.
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Основи експлуатації і ремонт двигунів внутрішнього згоряння» і «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» і 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / Укл.: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000-27 с.
 7. Методичні вказівки до вибору і розрахунку чутливих елементів датчикової апаратури при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” / Укл. В.І. Писаревський.- Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. - 31 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Електрообладнання автомобіля” для студентів зі спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання / Укл. В.І. Писаревський - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002 – 62с.
 9. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7/8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” /Укл.: Брильов В.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.
 10. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни “Основи теорії автоматичних систем автомобіля” для студентів спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” заочної форми навчання /Укл.: В.В.Брильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. - 28с.
 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань з дисциплін “Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння” та “Автомобілі і трактори – основи конструкції” Ч.1. “Двигуни внутрішнього згоряння” для студентів спеціальностей 8.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” та 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби”/ Укл. О.С.Слюсаров, зав. кафедри “Автомобілі”, к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 66 с.
 12. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни “Експлуатаційні властивості і робочі процеси автомобілів” для студентів спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізацією “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання” денної та заочної форм навчання. /Укл. В.Х. Козирев. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 25 с.
 13. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання” для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» (спеціалізації “Автомобіле- та тракторобудування” по випробуванню, діагностиці та діагностичному обладнанню) всіх форм навчання /Укл.: О.С.Слюсаров, В.В.Брильов, В.І.Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. - 20 с.
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи ДВЗ” для студентів спеціальності 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Коваленко І.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 15. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни “Автомобілі і трактори. Основи конструкції” для студентів спеціальностей 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби”, 7.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” всіх форм навчання / Укл.: О.М. Артюх, О.В. Дударенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.-38с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі і трактори – основи конструкції”. Ч.1. “Шасі” для студентів спеціальностей 8.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” та 8.090211“Колісні та гусеничні транспортні засоби” всіх форм навчання / Укл. О.С.Слюсаров, доц., к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. - 62 с.
 17. Методичні вказівки до самостійних занять та контрольних завдань з дисципліни "Автомобільні кузова" для студентів спеціальності 8.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання./ Укл.: О.М. Артюх. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 - 36 с.
 18. Методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни “Експлуатаційні властивості і робочі процеси автомобілів” для студентів спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізацією “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання” денної та заочної форм навчання. Частина I / Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.- 42с.
 19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатаційні властивості автомобілів” для студентів спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання /Укладачі: Писаревський В.І., -Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. - 68с.
 20. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», для студентів спеціальності 8.090211"Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 21. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання / Укладач: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.– 30 с.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциліни “Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ” для студентів спеціальності 8.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання /Укл.: Писаревський В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 23. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни “Основи міцності та довговічності” для студентів спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” та 7.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання. /Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 24. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання / Укладач: Писаревський В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.-29 с.
 25. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», «САПР ДВЗ». Ч.2. Вирішення задач інженерної графіки методами тривимірного твердотільного моделювання для студентів спеціальностей 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” та 8.090211"Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 26. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», «САПР ДВЗ». Ч.1. Вирішення креслярсько-графічних задач засобами двомірної графіки для студентів спеціальностей 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” та 8.090211"Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 27. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин” для студентів спеціальностей 7.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” та 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань і самостійної роботи з дисципліни “Автомобілі і трактори – основи конструкції” Ч.2. Шасі для студентів спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” всіх форм навчання / Укладачі: О.С.Слюсаров, І.І.Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 47 с.
 29. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних і самостійних робіт з дисципліни "Історія інженерної діяльності" для студентів спеціальностей 8.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" та 8.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" всіх форм навчання/ Укл.: О.М. Артюх, А.Є. Гнатюк, Бєліков С.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.-90с.
 30. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин” для студентів спеціальності 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання / Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.– 62с.
 31. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань і самостійної роботи з дисципліни “Конструкція двигунів внутрішнього згоряння” для студентів спеціальності 7.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” всіх форм навчання. /Укладачі: О.С.Слюсаров, доц., к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.-70 с.
 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація та ремонт ДВЗ” для студентів спеціальності 7.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.–92с.
 33. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності 7.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко, А.Ю. Сосик - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.-14с.
 34. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних і самостійних робіт з дисципліни "Історія інженерної діяльності". Частина 1. Теми лекційних занять до першого модульного контролю: Технічна діяльність з найдавніших часів до промислової революції XVIII-XIX ст., для студентів спеціальностей 8.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" та 8.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" всіх форм навчання / Укл.: О.М. Артюх, А.Є. Гнатюк. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.-68 с.
 35. Методичні вказівки до виконання магістерської випускної роботи для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» / Укладачі: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 30 с.
 36. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Історія інженерної діяльності». Ч.2. Теми лекційних занять до другого модульного контролю: Інженерна діяльність в аспекті розвитку автомобілебудування для студентів спеціальностей 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” та 8.090211"Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М., Гнатюк А.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.–90 с.
 37. Навчальна програма, методичні вказівки до практичних і самостійних занять та виконання контрольних завдань з навчальної дисципліни «Проектування нестандартного діагностичного обладнання» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання за спеціалізацією «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання». /Укл. О.С.Слюсаров - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.-40с.
 38. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни “Основи теорії автоматичних систем автомобіля” для студентів спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В.Брильов., Г.В.Борисенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. - 26с.
 39. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання в межах філіалу кафедри «Автомобілі» - ЗАТ «ЗАЗ» (Спеціалізація – Автомобілебудування) / Укладачі: В.Х.Козирев., А.П.Шайтанов, Є.А.Цуркан - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 40. Методичні вказівки до вивчення та виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Машини з двигунами внутрішнього згоряння» для студентів спеціальності 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.-26с.
 41. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Надійність та довговічність ДВЗ” для студентів спеціальності 7/8.090210 „Двигуни внутрішнього згорання” денної та заочної форм навчання /Укл. В.І. Кубіч. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.-36 с.
 42. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни “Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок.” для студентів спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” та 7.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання / Укладачі: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.-68с.
 43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи випробування і основи сертифікації автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладач: Писаревський В.І., -Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.-90с.
 44. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи теорії автоматичних систем автомобіля” для студентів спеціальності 6.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В. Брильов. – Запоріжжя :ЗНТУ, 2008.- 26с.
 45. Робоча програма навчальної практики для студентів I курсу денної форми навчання зі спеціальностей 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» /Укл.: Дударенко О.В., Кубіч В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008-20 с.
 46. Робоча програма конструкторсько-технологічної практики для студентів III курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” /Укл.: Кубіч В.І., Дударенко О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-18с.
 47. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7/8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” /Укл.: - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008 – 19 с.
 48. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі і трактори. Основи конструкції”. Ч.1 “Шасі” для студентів спеціальності 8.090211“Колісні та гусеничні транспортні засоби” всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко, О.С. Слюсаров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-56 с.
 49. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання" для студентів спеціальності 8.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання/ Укл.: Брильов В.В., Гнатюк А.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-30с.
 50. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни „Конструктивні особливості автомобілів високої прохідності” для студентів спеціальності 6.090211 „Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання / Укл. В.І.Кубіч. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-38 с.
 51. Методичні вказівки. Робоча програма, завдання до виконання практичних робіт та самостійної підготовки з дисципліни „Дослідження надійності на транспортних засобах” для студентів спеціальності 8.090211 „Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання /Укл.: В.І.Кубіч. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-30с.
 52. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни „Основи міцності та довговічності автомобіля” для студентів спеціальності 8.090211 „Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання / Укл. В.І. Кубіч., О.С. Слюсаров - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-54с.
 53. Методичні вказівки. Питання щодо складання тестових завдань з дисципліни „Машини з ДВЗ” для студентів спеціальності 7/8.090210 „Двигуни внутрішнього згорання” денної та заочної форми навчання /Укл. В.І. Кубіч. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-40с.
 54. Методичні вказівки. Тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Альтернативні конструкції ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної форми навчання/ Укл. В.І.Кубіч. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.-38с.
 55. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ” для студентів спеціальності 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання /Укл.: Писаревський В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.–86 с.
 56. Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів за темами «Розрахунок підвісок легкових автомобілів» для студентів спеціальностей 6.090200 та 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Брильов В.В., Коваленко І.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-68с.
 57. Методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни “Автоматичне регулювання ДВЗ” для студентів спеціальності 6.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В.Брильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-26с.
 58. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи ДВЗ” для студентів спеціальності 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Коваленко І.І., Дударенко О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-106с.
 59. Навчальна програма, методичні вказівки для вивчення курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобільні кузова» для студентів спеціальності 6.090200 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання. /Укладачі: Коваленко І.І., Щербина А.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-46с.
 60. Навчальна програма, методичні вказівки для вивчення курсу, виконання контрольних робіт та модульних контролів з дисципліни «Основи ергономіки і дизайну автомобіля» для студентів спеціальності 6.090200 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання. /Укладачі: Коваленко І.І., Щербина А.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-22с.
 61. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних (контрольних) робіт з дисципліни “Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок” для студентів спеціальності 6.090200 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізацією “Автомобіле – і тракторобудування” всіх форм навчання /Укладачі: С.Б. Бєліков, В.Х. Козирев. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 25 с.
 62. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни «Машини з ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укладачі: І.І. Коваленко, В.І. Кубіч – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-38с.
 63. Робоча програма, методичні вказівки, питання щодо складання тестових завдань з дисципліни «Трактори. Основи конструкції» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укладач: В.І. Кубіч – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-42с.
 64. Робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів спеціальності 6.090200 "Колісні та гусеничні транспортні засоби"' та "Двигуни внутрішнього згоряння" заочної форми навчання. /Укладачі: В.І. Кубіч, О.В. Дударенко - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-30с.
 65. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електрообладнання автомобіля” для студентів зі спеціальності 6.090200 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання. /Укладач: В.І. Писаревський - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-78 с.
 66. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електрообладнання двигунів внутрішнього згоряння” для студентів зі спеціальності 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної та заочної форм навчання. /Укладач: В.І. Писаревський - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-66с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі. Основи конструкції”. Ч.1 “Шасі” для студентів спеціальності 6.090200“Колісні та гусеничні транспортні засоби” всіх форм навчання / Укладачі: О.С. Слюсаров, І.І. Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-56 с.
 68. Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентів спеціальності 6.090200 “Двигуни внутрішнього згоряння” денної форми навчання / Укладачі: Коваленко І.І., Дударенко О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-10 с.
 69. Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентів спеціальності 6.090200 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання / Укладачі: Дударенко О.В., Бєліков С.Б., Козирев В.Х. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-14 с.
 70. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентів спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання. /Укл.: Бєліков С.Б., Козирев В.Х., Дударенко О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-14 с.
 71. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проекту на витривалість та міцність зубчатих коліс трансмісій автомобілів для студентів спеціальностей 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Бєліков С.Б., д.т.н., професор – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Italian