• Головна
 • Про кафедру

  Історія кафедри "Автомобілі"

  История автомобильной кафедры знту

  Кафедра “Автомобілі” є головною кафедрою транспортного факультету ЗНТУ. Вона почала функціонувати з 1944 р. у Запорізькому автомеханічному інституті після звільнення м. Запоріжжя від німецьких окупантів, коли за наказом НКСМ (Народний комісаріат середнього машинобудування) СРСР Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був реорганізований у Запорізький автомеханічний інститут... читати далі

  Філії кафедри

  филиалы кафедры автомобили

  У навчальному центрі ЗАЗ "ЗАЗ" є філія кафедри Автомобілі для спеціальностей "колісні та гусеничні транспортні засоби" та "двигуни внутрішнього згорання".

  Ця філія працює з 26 травня 1993 р.. Вона включає лабораторію стендових випробувань та лекційні аудиторіі... читати далі

  Викладачі кафедри

  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ
  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ

  Список викладацького складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

  Навчально-допоміжний склад

  Список навчально-допоміжного складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

 • Абітурієнту

  Напрями та спеціальності

  колесні та гусеничні транспортні засоби та двигуни внутрішнього згоряння

  Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізаціями “Автомобіле - та тракторобудування” і “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання”. А з 2000 року відкрилась нова спеціальність “Двигуни внутрішнього згоряння”... читати далі

  Матеріально-технічне забезпечення

  матеріально-технічне забезпечення

  Інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі "Автомобілі" ЗНТУ... читати далі

 • Студенту
 • Контакти

Транспортний (автомобільний) факультет сьогодні

Факультет готує фахівців на денній та дистанційній (заочній) формах навчання. Факультет сьогодні – це 5 кафедр з навчально-лабораторними аудиторіями із новітнім обладнанням; гуртожиток № 2 для проживання не місцевих студентів; розвинена інформаційна мережа з виходом у глобальну комп’ютерну систему Internet. В останні роки інтенсивно впроваджуються інформаційні та комп’ютерні технології значно зросла кількість сучасних комп’ютерів. Факультет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 5-ма спеціальностями.

Викладацький склад налічує понад 60 чоловік, з яких мають наукові ступені і вчені звання 20, в тому числі, докторів наук, професорів, дійсних членів і членів-кореспондентів галузевих академій України 10.

На факультеті навчається близько 700 студентів за денною формою навчання та 400 за заочною формою навчання. Студенти денної форми навчання проходять військову кафедру з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі навчання.

Зараз факультет очолює кандидат технічних наук, доцент, академік Транспортної академії України В.Х. Козирев. Під його керівництвом факультет став потужним навчальним і науково-дослідним комплексом. У ньому працюють відомі наукові школи в таких галузях: загальні питання конструювання транспортних засобів; керованість і стійкість транспортних засобів; прохідність колісних машин; теплотехніка; механіка динамічних систем.

На факультеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі.

За роки свого існування факультет підготував понад 10 тисяч фахівців, серед яких більше 100 громадяни іноземних країн – Азії, Африки, Європи, Латинської Америки. При факультеті діють навчально-методичні центри по роботі з випускниками шкіл, технікумів, коледжів міста Запоріжжя та області, які мають відповідні пільги при вступі на спеціальності транспортного факультету.

Сьогодні це факультет з великими інвестиціями: ВАТ «Мотор Січ», Голова правління, доктор технічних наук, професор, Герой України, народний депутат України Богуслаєв В’ячеслав Олександрович; ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», Голова правління, заслужений машинобудівник України Євдокименко Микола Михайлович; Асоціація «Запорожоблавтотранс», Президент Запорізької обласної асоціації, канд. техн. наук Іванов Ігор Євгенович та багато інших.

Ще про ТФ ЗНТУ


 • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Italian