• Головна
 • Про кафедру

  Історія кафедри "Автомобілі"

  История автомобильной кафедры знту

  Кафедра “Автомобілі” є головною кафедрою транспортного факультету ЗНТУ. Вона почала функціонувати з 1944 р. у Запорізькому автомеханічному інституті після звільнення м. Запоріжжя від німецьких окупантів, коли за наказом НКСМ (Народний комісаріат середнього машинобудування) СРСР Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був реорганізований у Запорізький автомеханічний інститут... читати далі

  Філії кафедри

  филиалы кафедры автомобили

  У навчальному центрі ЗАЗ "ЗАЗ" є філія кафедри Автомобілі для спеціальностей "колісні та гусеничні транспортні засоби" та "двигуни внутрішнього згорання".

  Ця філія працює з 26 травня 1993 р.. Вона включає лабораторію стендових випробувань та лекційні аудиторіі... читати далі

  Викладачі кафедри

  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ
  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ

  Список викладацького складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

  Навчально-допоміжний склад

  Список навчально-допоміжного складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

 • Абітурієнту

  Напрями та спеціальності

  колесні та гусеничні транспортні засоби та двигуни внутрішнього згоряння

  Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізаціями “Автомобіле - та тракторобудування” і “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання”. А з 2000 року відкрилась нова спеціальність “Двигуни внутрішнього згоряння”... читати далі

  Матеріально-технічне забезпечення

  матеріально-технічне забезпечення

  Інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі "Автомобілі" ЗНТУ... читати далі

 • Студенту
 • Контакти

Становлення та розвиток транспортного факультету

Наприкінці 50-х років 20-го сторіччя в колишньому Радянському Союзі високими темпами почали розвиватися автомобільна та авіаційна промисловості. Перед керівництвом Запорізького машинобудівного інституту була поставлена задача – терміново розпочати підготовку спеціалістів з цих напрямків. Тому наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 10 травня 1961 року за № 214 з 1-го вересня 1961 року в інституті був створений автомобільний факультет. Цей день і відзначається як дата народження факультету. Його деканом наказом № 458 по машинобудівному інституту призначено кандидата технічних наук Борисова Бориса Петровича.

Керівництво новоствореного факультету головну увагу з перших днів його роботи приділяло комплектуванню професорсько-викладацького складу та кафедр факультету. Наступний крок організаторів факультету – прийом студентів. Для популяризації нового факультету були надруковані численні оголошення. На допомогу абітурієнтам інститутом були організовані підготовчі відділення та підготовчі курси.

В надзвичайно складних умовах доводилося навчатися першим студентам факультету. З метою одержання якісної практичної підготовки студенти, згідно з постановою Ради Міністрів, проходили півторарічну практику. З першого по третій семестри студенти працювали в три зміни на підприємстві і навчалися в дві зміни в інституті. Переддипломна практика була також терміном шість місяців на місцях, куди майбутні молоді спеціалісти одержували направлення на роботу. Строк навчання в ті роки у вузі складав 5 років 4 місяці.

Перший випуск інженерів-механіків за спеціальністю «Автомобілі і трактори» відбувся у грудні 1964 року. 23 випускника, які одержали якісну теоретичну і практичну підготовки, стали кваліфікованими спеціалістами з автомобілебудування й активними організаторами нового виробництва. У цей час в інституті розпочато підготовку спеціалістів з авіаційних двигунів, перший випуск яких відбувся в 1963 році.

У своїх спогадах про ті далекі дні навчання перші випускники розповідають, що не дивлячись на важкі матеріальні умови (низька стипендія, немає гуртожитку і тощо), ніхто не ремствував. Студенти з великим ентузіазмом освоювали ази науки, з любов’ю наводили порядок і чистоту в приміщеннях, ніхто не висловлював незадоволення або скарг, свідомо і по-товариському ставився один до одного, розуміли причину своєї побутової невлаштованості.

Зараз факультет готує фахівців за спеціальностями: «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за двома спеціалізаціями «Автомобілебудування» та «Випробування і діагностика автомобіля»; «Двигуни внутрішнього згорання»; «Організація перевезень і управління на транспорті»; «Організація і регулювання дорожнього руху»; «Транспортні системи» за спеціалізацією «Вантажні перевезення і логістичне управління на транспорті промислових підприємств». За 50 років існування факультет підготував понад 10000 фахівців.

За період існування факультету його деканами були: доцент Борисов Борис Петрович (1961-1985 р.р.), доцент Козирев Володимир Хомич (заступник декана з 1973 р. по 1985 р., декан з 1985 р. по 1998 р., з 2000 р. по цей час), доцент Явтушенко Олександр Вікторович (1998 р. – 2000 р.).

Добру згадку про себе залишили Гавров Євген Вікторович та Івахнін Владислав Іванович, які у свій час працювали замісниками декана.

Факультет вдячний старш. викл. кафедри «Транспортні технології» Каплуновській Аллі Миколаївні, яка сьогодні працює замісником декана. Слід відмітити секретарів та методистів, які працювали і працюють в деканаті: Коломієць Галину, Никуліну Людмилу, Риженьких Зою, Сератюкову Ганну, Запорожець Лесю, Бібіну Наталію, Михайлову Олену.

Основою будь-якого факультету є кафедри. З часу створення факультету в його структурі кількість і найменування кафедр змінювалось.

На підставі наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР за № 205 від 23 квітня 1964 року з 1-го вересня 1964 року кафедра «Теплотехніка і гідравліка» була розділена на дві кафедри – «Теплотехніка і гідравліка» та «Автомобілі».

Першим завідувачем кафедри «Автомобілі» був призначений кандидат технічних наук, доцент Голомідов Аркадій Матвійович, який керував кафедрою до липня 1977 року і вніс великий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для кафедри. Під його керівництвом вели велику наукову роботу асистенти Борисенко Г.В., Брильов В.В., Коваленко І.І., Козирев В.Х. Це дозволило їм успішно вступити до цільової аспірантури і в період з 1969 по 1973 роки підготувати і захистити дисертації кандидатів технічних наук і стати доцентами кафедри “Автомобілі”.

У відповідності з рішенням колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 12 травня 1972 року в інституті з 1-го вересня 1972 року була організована кафедра “Промисловий транспорт” у складі машинобудівного факультету. Першим завідувачем кафедри “Промисловий транспорт” був доцент Завгородній Іван Павлович. У зв’язку з рішенням ради інституту від 11.10.1973 року спеціальність 1615 “Промисловий транспорт” з машинобудівного факультету була передана на автомобільний факультет. Перший випуск спеціалістів з промислового транспорту відбувся в 1974 році.

На 1 вересня 1974 року до складу автомобільного факультету входили такі кафедри: «Автомобілі» (зав. - доц. Голомідов А.М.), «Промисловий транспорт» (зав. - доц. Бабушкін Г.Ф.), «Теплотехніка і гідравліка» (зав. - доц. Ольяк В.Д.), «Теорія механізмів і машин і теоретичної механіки» (зав. - доц. Івахнін І.Й.), «Опір матеріалів» (зав. - проф. Абрамов В.В.), «Нарисна геометрія і креслення» (зав. - доц. Виноградов Ю.О.).

Згідно з наказом по інституту від 20 жовтня 1986 року до складу Автомобільного факультету увійшли кафедри: «Атомобілі», «Промисловий транспорт», «Теплотехніка і гідравліка», «Опір матеріалів», теоретичної механіки і теорії механізмів і машин. Кафедра «Нарисна геометрія і креслення» увійшла до складу створеного в червні 1980 року механіко-технологічного факультету.

Після перейменування в травні 1994 року автомобільного факультету в автомеханічний до його складу ввійшли кафедри: «Атомобілі» (зав. - доц. Черевань В.М.), «Промисловий транспорт» (зав. - доц. Юдін В.П.), «Теплотехніка і гідравліка» (зав. - проф. Краснокутський П.Г.), теорії механізмів і машин і теоретичної механіки (зав. - доц. Громовий Г.П.), «Опір матеріалів» (зав. - проф. Абрамов В.В.), «Нарисна геометрія і креслення» (зав. - доц. Виноградов Ю.О.), «Автоматизація ковальсько-штампувального виробництва» (зав. - проф. Дубина В.І.).

Сьогодні до складу транспортного факультету входять 5 кафедр: 2 профілюючі кафедри («Автомобілі», «Транспортні технології») і 3 загальноінженерні («Теплотехніка і гідравліка», «Нарисна геометрія і креслення», «Механіка»).

З перших років свого існування колектив транспортного факультету розгорнув широку науково-дослідну роботу. Ще тоді намітились основні напрямки фундаментальних досліджень, за якими і нині співробітники факультету ведуть вагомі роботи.

На факультеті функціонували науково-дослідницькі лабораторії: швидкісної сепарації зернового вороху (керівник - проф. Гармаш М.Т.), дослідження металоконструкцій вантажопідйомних кранів (керівник - к.т.н, старший науковий співробітник Лебедєв О.О.), з розробки технології пресування і штампування кольорових і рідких порошкових металів (керівник - проф. Дубина В.І.).

Науково-дослідна робота кафедр факультету може бути охарактеризована такими її розділами: науково-видавничою діяльністю, авторськими свідоцтвами і патентами, держбюджетними роботами і виконанням госпдоговірних тем.

Важливе значення, починаючи з 1962 року, надавалося залученню студентів факультету до науково-дослідної роботи. Основними формами для студентів молодших курсів були – реферати, переклад іноземних статей, участь у гуртках СНТ, олімпіадах; для старшокурсників - виконання лабораторних робіт за тематикою, пов’язаною з дослідженнями, які виконувались на кафедрах, участь у науково-дослідних роботах за держбюджетною тематикою, виконання реальних курсових та дипломних проектів за тематикою, запропонованою підприємствами або пов’язаною з науковими розробками кафедр, участь в конкурсах студентських наукових робіт.

У 1975 році в навчальні плани були внесені години для навчально-наукової дослідної роботи студентів (ННДРС). До керівництва ННДРС залучалися завідувачі кафедр, професори та доценти, а також наукові співробітники та інженери НДС. Серед кращих керівників ННДРС слід відмітити професора Абрамова В.В.

У 1975 році на факультеті була створена рада по ННДРС, яку очолив декан факультету Борисов Б.П., а на кафедрах – кафедральні бюро по ННДРС.

Вдосконалювалися форми міжкафедрального співробітництва між загальноінженерними кафедрами і випускаючими. Гурткова робота на кафедрі опору матеріалів була пов’язана з роботою в межах ННДРС на кафедрі «Автомобілі».

Студенти факультету брали активну участь в науковій роботі на кафедрах і лабораторіях. За результатами наукових досліджень щорічно проводилися і проводяться сьогодні науково-технічні конференції студентів.

Тематика ННДРС тісно пов’язувалася з госпдоговірними та держбюджетними роботами кафедр, що підвищувало відповідальність студентів за результати своєї роботи, викликало жваву зацікавленість.

Одним з заходів підвищення якості сучасних знань в галузі науки і техніки студентів в 1975 році став тур Всесоюзної олімпіади “Студент і науково-технічний прогрес”.

Значним досягненням 1972 року стало створення студентами автомобільного факультету В.Мягковим, В.Костичевим, С.Титовим, С.Коржем, під керівництвом старшого викладача Г. Борисенка, дитячого мікроавтомобіля “Піонер”. Студенти самостійно розробили проект, виготовили власними руками більшість деталей та вузлів і подали до екзаменаційної комісії зібраний та випробуваний на ходу автомобіль. Мікроавтомобіль демонструвався на виставці досягнень народного господарства України (м. Київ) і був рекомендований для серійного виробництва.

Група студентів, В.Костичев, О.Войний, М.Тригуб, В.Майдебура, під керівництвом завідувача кафедри “Автомобілі”, доц. Голомідова А.М., створили легкий маневрований спортивний автомобіль “Багі”, який на перших в СРСР показових змаганнях зарекомендував себе як перспективний. Великий внесок в розвиток автоспорту на “Багі” вніс студент Авальяні Ю.В., який і сьогодні створює спортивні автомобілі.

У зв’язку з впровадженням ННДРС значне місце відводилося послідовній роботі студентів в період виробничої практики. Більша частина спецзавдань на кафедрі «Автомобілі» і «Промисловий транспорт» («Транспортні технології») носила дослідницький характер.

Студенти факультету проходили виробничу практику на провідних підприємствах СРСР, які мали новітню техніку і технологію виробництва. Під час практики студенти працювали в цехах і відділах, готували матеріали для курсового і дипломного проектування.

Спільно зі співробітниками заводів “Комунар”, ВАЗ, Бобруйськшина, Запоріжсталь, Дніпроспецсталь, Макіївський металургійний завод і багатьма іншими, вчені кафедр факультету працювали над темами “Дослідження характеристик агрегатів транспортних машин і їхнього впливу на експлуатаційні показники”, “Дослідження довготривалості і можливості використання вантажопідйомних кранів після закінчення терміну їх строкової служби”, “Теоретичні та практичні дослідження нової принципової технологічної схеми і конструкції зернозбирального комбайна”, “Термогазодинамічні процеси у комбінованих двигунах внутрішнього згоряння”, “Моделювання динамічних процесів у гідроприводах”, “Проектування термозрівноважених металургійних виливниць”, “Оптимізація конструкцій металевих ливарних форм” та інші.

У науковій роботі на факультеті додержувались принципу: тематика наукових робіт випускаючих кафедр повинна якомога ближче відповідати навчальному профілю даної кафедри.

В інституті постійно вівся активний пошук нових зв’язків науки з виробництвом. Досвід роботи навчально-науково-виробничого об'єднання “Запорожець-ЗМІ” показав високу ефективність такої співпраці. Внаслідок спільної роботи були визначені та рекомендовані заводу параметри підвісок автомобіля, які забезпечили підвищення активної безпеки до 30%. Великі дослідження велися кафедрою “Автомобілі” по одержанню порівняльних експлуатаційних характеристик автомобілів передньопривідного і класичного компонування, що дозволило прийняти рішення про постановку на виробництво передньопривідного автомобіля особливо малого класу “Таврія”. На базі експериментального цеху створюється філія кафедри “Автомобілі”, на якій зі студентами проводяться практичні і лабораторні заняття по цей час.

Наказом № 397 від 26 травня 1993 р. продовжено роботу філії кафедри «Автомобілі» при навчальному центрі ЗАТ «ЗАЗ».

Укладено угоду № 4 від 03.03.04 р. про підготовку та перепідготовку фахівців між ЗНТУ та ЗАТ «ЗАЗ», а також угоду про підготовку та перепідготовку фахівців між ЗНТУ та ГРП «АвтоЗАЗ-Мотор» м. Мелітополь.

Становлення та розвиток транспортного факультету - Частина 2
 • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Italian