• Головна
 • Про кафедру

  Історія кафедри "Автомобілі"

  История автомобильной кафедры знту

  Кафедра “Автомобілі” є головною кафедрою транспортного факультету ЗНТУ. Вона почала функціонувати з 1944 р. у Запорізькому автомеханічному інституті після звільнення м. Запоріжжя від німецьких окупантів, коли за наказом НКСМ (Народний комісаріат середнього машинобудування) СРСР Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був реорганізований у Запорізький автомеханічний інститут... читати далі

  Філії кафедри

  филиалы кафедры автомобили

  У навчальному центрі ЗАЗ "ЗАЗ" є філія кафедри Автомобілі для спеціальностей "колісні та гусеничні транспортні засоби" та "двигуни внутрішнього згорання".

  Ця філія працює з 26 травня 1993 р.. Вона включає лабораторію стендових випробувань та лекційні аудиторіі... читати далі

  Викладачі кафедри

  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ
  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ

  Список викладацького складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

  Навчально-допоміжний склад

  Список навчально-допоміжного складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

 • Абітурієнту

  Напрями та спеціальності

  колесні та гусеничні транспортні засоби та двигуни внутрішнього згоряння

  Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізаціями “Автомобіле - та тракторобудування” і “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання”. А з 2000 року відкрилась нова спеціальність “Двигуни внутрішнього згоряння”... читати далі

  Матеріально-технічне забезпечення

  матеріально-технічне забезпечення

  Інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі "Автомобілі" ЗНТУ... читати далі

 • Студенту
 • Контакти

Двигуни внутрішнього згоряння

ЗНТУ - один з центрів освіти, науки та культури у Придніпровському регіоні, основним завданням якого є підготовка спеціалістів для машинобудівних, металургійних, електротехнічних та інших підприємств міста Запоріжжя, Запорізького регіону та України в цілому. Крім того, ЗНТУ є провідним вузом України по підготовці фахівців з інженерної механіки.


В Запорізькому регіоні розташовані три підприємства з великою матеріальною базою по виробництву двигунів о господарчо-розрахункове підприємство "АвтоЗАЗ-Мотор" (м.Мелітополь), яке входить в спільне підприємство по виробництву автомобілів ЗАТ "ЗАЗ", "Мотор Січ", "Південдизельмаш".


Підприємство ЗАТ "ЗАЗ" більше сорока років виробляє мікролітражні легкові автомобілі "Запорожець" з бензиновими двигунами Мелітопольського моторного заводу і підтримує тісні зв'язки з університетом в підготовці спеціалістів по автомобілям.


З метою подальшого удосконалення конструкцій двигунів вітчизняної розробки, забезпечення високого рівня сервісу і ремонту в експлуатації вітчизняних автомобілів і автомобілів, які виробляються ЗАТ "ЗАЗ", має потребу в спеціалістах по двигунам внутрішнього згоряння.


Підприємство "Мотор Січ" з метою розширення номенклатури виробів приступило до виробництва двигунів внутрішнього згоряння для автомобілів фірми ІVЕСО і також потребує спеціалістів цього напрямку.


Аналогічні потреби стоять перед ВАТ "Південдизельмаш" (м.Токмак).


Подальше зростання автомобільного парку, причому на сучасні автомобілі встановлюються двигуни внутрішнього згоряння, які оснащуються складними системами автоматичного регулювання, потребує також велику кількість спеціалістів для станцій технічного обслуговування автотранспортних підприємств та підприємств по ремонту автомобілів.


Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки навчання), спеціаліст (5 років навчання) та магістр (5 років навчання) за рахунок коштів державного бюджету по держзамовленню (на безоплатній основі), а також за рахунок коштів юридичних (підприємств і організацій) і фізичних осіб за денною і заочною формами навчання (на контрактній основі).


Професійне призначення та умови використання кваліфікації


Фахівець, підготовлений до проектної, конструкторської, дослідницької, технологічної, експлуатаційної, організаційної, управлінської, підприємницької діяльності в галузі "Виробництво поршневих двигунів внутрішнього згоряння та деталей до них", "Монтаж та установка двигунів і турбін", "Ремонт (спеціалізований) двигунів і турбін", "Виробництво автомобільного транспорту", "Виробництво сільськогосподарських тракторів", "Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання", може працювати в конструкторських і технологічних бюро підприємств двигунобудування, відділах головного конструктора і технолога, цехах по виробництву двигунів та їх агрегатів, науково-дослідницьких лабораторіях і організаціях, на підприємствах з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту автомобілів, у малих підприємствах, навчальних закладах; виконувати роботу, пов'язану з проектуванням і конструюванням нових і модернізацією існуючих двигунів внутрішнього згоряння, технологічних процесів; вести науково-дослідницьку роботу; керувати роботою фахівців нижчого рівня підготовки.

Фахівець може займати первинні посади: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-механік, майстер виробничої дільниці, інженер з транспорту, викладач навчального закладу II-IV рівня акредитації.


Наявність інтелектуального потенціалу (ЗНТУ акредитований за 4-м) і матеріально-технічної бази кафедр університету зробила можливість з 1-го вересня 2000 року розпочати підготовку фахівців зі спеціальності 8.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" на достатньо високому рівні.


Запрошуємо Вас, дорогі абітурієнти, на навчання по спеціальності "Двигуни внутрішнього згоряння".

Наша адреса: Україна, 69063,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ,
кафедра "Автомобілі" тел. 764-26-47
(місце знаходження - вул. Гоголя, 64а за другим корпусом університету).

 • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Italian