• Головна
 • Про кафедру

  Історія кафедри "Автомобілі"

  История автомобильной кафедры знту

  Кафедра “Автомобілі” є головною кафедрою транспортного факультету ЗНТУ. Вона почала функціонувати з 1944 р. у Запорізькому автомеханічному інституті після звільнення м. Запоріжжя від німецьких окупантів, коли за наказом НКСМ (Народний комісаріат середнього машинобудування) СРСР Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був реорганізований у Запорізький автомеханічний інститут... читати далі

  Філії кафедри

  филиалы кафедры автомобили

  У навчальному центрі ЗАЗ "ЗАЗ" є філія кафедри Автомобілі для спеціальностей "колісні та гусеничні транспортні засоби" та "двигуни внутрішнього згорання".

  Ця філія працює з 26 травня 1993 р.. Вона включає лабораторію стендових випробувань та лекційні аудиторіі... читати далі

  Викладачі кафедри

  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ
  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ

  Список викладацького складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

  Навчально-допоміжний склад

  Список навчально-допоміжного складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

 • Абітурієнту

  Напрями та спеціальності

  колесні та гусеничні транспортні засоби та двигуни внутрішнього згоряння

  Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізаціями “Автомобіле - та тракторобудування” і “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання”. А з 2000 року відкрилась нова спеціальність “Двигуни внутрішнього згоряння”... читати далі

  Матеріально-технічне забезпечення

  матеріально-технічне забезпечення

  Інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі "Автомобілі" ЗНТУ... читати далі

 • Студенту
 • Контакти

Надежность и долговечность машин. ВАЗ-2101

ЗАДАНИЕ 2. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ

Цель задания – расчет показателей безотказности, который является основой для количественного описания надежности машин и систем, позволяет сравнивать системы и дает логическое основание для повышения их надежности.

Долговечность контрольно-измерительных приборов автомобиля ВАЗ-2101 имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 600 часов и среднеквадратическим отклонением 27 часов.

 1. Построить график плотности распределения;
 2. Построить график интенсивности отказов до значения t=600 часов;
 3. Определить значение плотности распределения втечении 430 часов;
 4. Сколько приборов выйдет из строя за 430 часов;
 5. Количество автомобилей – 90 штук.

1. График плотности распределения имеет симметричное изображение, поле рассеивания:

Функция распределения:

Рассчитав по этой формуле значение функции в промежуточных точках (таблица 2), построим ее график (рисунок 3).

Таблица 2.

tmin tmin+ tmin+2 t tmax tmax- tmax
519

546

573 600 627 654 681
f(t) 0,000164 0,002 0,008962 0,014776 0,008962 0,002 0,000164

Рисунок 3 – График плотности распределения

2. Интенсивность отказов – условная плотность вероятности отказа невосстанавливаемого изделия определяется для данного момента времени при условии, что до этого момента отказа не было.

Интенсивность отказов рассчитывается по формуле:

,

где: f(t) – функция плотности вероятности отказа;

R(t) – вероятность безотказной работы:

,

F(t) – вероятность отказа:

.

Для определения F(t) используем нормированную функцию Ф(z), для нее принимаем случайную величину:

Нормированное отклонение записываем в виде:

.

Тогда имеем:

F(t)=0, Ф(z)=0, z=-3,9, t=494,7.

Результаты вычислений занесем в таблицу 3, график интенсивности отказов показан на рисунке 4.

Таблица 3.

t z R(t) f(t)
494,7 -3,9 1,0000 0,000007 0,00001
500 -3,7037 0,9999 0,000016 0,00002
510 -3,33333 0,9996 0,000057 0,00006
520 -2,96296 0,9985 0,000183 0,00018
530 -2,59259 0,9952 0,000513 0,00052
540 -2,22222 0,9869 0,001251 0,00127
550 -1,85185 0,9680 0,002660 0,00275
560 -1,48148 0,9308 0,004931 0,00530
570 -1,11111 0,8667 0,007970 0,00920
580 -0,74074 0,7706 0,011230 0,01457
590 -0,37037 0,6444 0,013796 0,02141
600 0 0,5000 0,014776 0,02955

Рисунок 4 – График интенсивности отказов

3. Плотность распределения в точке t=530:

f(t)=0,000530.

4. Определить, сколько приборов выйдет из строя за t=530 часов.

Нормированное отклонение =-2,59259

F(t)=Ф(z)=0,004763

Определим количество приборов, вышедших из строя в интервале от 530 до 600 часов.

Вероятность отказов в интервале t1..t2:

z1=-2,59259; Ф(z1)=0,004763
z2=0; Ф(z2)=0,5
F(t)=0,495237
n=N*F(t)=90*0,495237=44,57135

Определим средний пробег в км между отказами :

,

где: n=320 – количество отказов;
l=150000 – срок службы;
N=42 – количество автомобилей.

Для экспоненциального закона распределения

Таблица 4.

l, км 0 15000 30000 60000 120000 150000
f(l) 19687,5 9211,051 4309,509498 943,3331866 45,20013 9,894114

Рисунок 5 – Экспоненциальный закон распределения

Вероятность безотказной работы рассчитывается по формуле:

Таблица 5.

l, км 0 15000 30000 60000 120000 150000
R(l) 1 0,467863 0,218895721 0,047915336 0,002296 0,000503

Рисунок 6 – Вероятность безотказной работы

Интенсивность отказов рассчитывается по формуле:

= 0,00005

Задание 3.
 • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Italian