• Головна
 • Про кафедру

  Історія кафедри "Автомобілі"

  История автомобильной кафедры знту

  Кафедра “Автомобілі” є головною кафедрою транспортного факультету ЗНТУ. Вона почала функціонувати з 1944 р. у Запорізькому автомеханічному інституті після звільнення м. Запоріжжя від німецьких окупантів, коли за наказом НКСМ (Народний комісаріат середнього машинобудування) СРСР Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був реорганізований у Запорізький автомеханічний інститут... читати далі

  Філії кафедри

  филиалы кафедры автомобили

  У навчальному центрі ЗАЗ "ЗАЗ" є філія кафедри Автомобілі для спеціальностей "колісні та гусеничні транспортні засоби" та "двигуни внутрішнього згорання".

  Ця філія працює з 26 травня 1993 р.. Вона включає лабораторію стендових випробувань та лекційні аудиторіі... читати далі

  Викладачі кафедри

  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ
  викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ викладачі кафедри Автомобілі ЗНТУ

  Список викладацького складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

  Навчально-допоміжний склад

  Список навчально-допоміжного складу кафедри “Автомобілі” на 2011-2012 н.р... читати далі

 • Абітурієнту

  Напрями та спеціальності

  колесні та гусеничні транспортні засоби та двигуни внутрішнього згоряння

  Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: “Колісні та гусеничні транспортні засоби” за спеціалізаціями “Автомобіле - та тракторобудування” і “Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання”. А з 2000 року відкрилась нова спеціальність “Двигуни внутрішнього згоряння”... читати далі

  Матеріально-технічне забезпечення

  матеріально-технічне забезпечення

  Інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі "Автомобілі" ЗНТУ... читати далі

 • Студенту
 • Контакти

Колісні та гусеничні транспортні засоби

шанс

Спеціалізація:

1.1.Будування колісних та гусеничних транспортних засобів;
2.2.Випробування і діагностика колісних та гусеничних транспортних засобів, діагностичне обладнання.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки навчання); спеціаліст, магістр (5 років навчання) за рахунок коштів державного бюджету по держзамовленню (на безоплатній основі), а також за рахунок коштів юридичних (підприємств і організацій) і фізичних осіб за денною і заочною формами навчання (на контрактній основі). Навчальна, науково-дослідна база і кадровий склад кафедри "Автомобілі", яка здійснює підготовку випускників за цією спеціальністю забезпечують підготовку спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру. Кафедра має вищий четвертий рівень акредитації і готує випускників із спеціалізацією в галузі автомобілебудування і по випробуванню і діагностиці автомобіля, діагностичному обладнанню.

Профіль спеціаліста з будування колісних та гусеничних транспортних засобів - конструювання, виробництво і випробування колісних та гусеничних транспортних засобів.

Призначення - виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, проектно-конструкторська і дослідницька діяльність у галузі автомобіле- і тракторобудування на промислових підприємствах і в науково-проектних організаціях на первинних посадах: інженер-конструктор, інженер-випробувач, молодший науковий співробітник, майстер цеху по збиранню автомобілів, автомобільних агрегатів та механізмів.


За період навчання випускники отримують ґрунтовні знання з правил проектування, конструювання, виробництва, експлуатації і дослідження автомобілів, тракторів та інших видів колісних машин; оволодіють методиками розрахунків і створення з застосуванням систем автоматизованого проектування (САПР) їх кузовів, механізмів і агрегатів; вивчать конструктивні особливості різних автомобілів та їх електронних систем, методи визначення й оцінки основних тягово-швидкісних, економічних і гальмових характеристик машин, підвищення їх комфортності, керованості, стійкості і пливкості ходу, засоби автоматизації керування машин, технологію автомобіле- і тракторобудування, методи проведення наукових досліджень та експериментів за профілем спеціальності.

Профіль спеціаліста з випробування і діагностики колісних та гусеничних транспортних засобів, діагностичного обладнання - випробування і діагностика автомобіля, конструювання і виробництво діагностичного обладнання.

Кликните, чтобы увеличить

Призначення - професійна діяльність у галузі технічної експлуатації і ремонту автомобільного транспорту з використанням нових технічних, технологічних, економічних та організаційних систем, спрямованих на підтримку автотранспортних засобів в оптимальних режимах функціювання, зокрема з застосуванням сучасного діагностування, конструювання і виробництва діагностичного обладнання; робота у транспортному комплексі на підприємствах і конструкторсько-технологічних та наукових організаціях, автотранспортних, інженерних та комерційних центрах суспільного і відомчого автомобільного транспорту, автосервісних та фірмових центрах автомобільної промисловості, які забезпечують підтримку і відновлення працездатності рухомого складу на наступних первинних посадах: інженер інженерно-технічних підрозділів підприємств автомобільного транспорту; інженер конструкторських, технологічних і науково-дослідних організаціях; старший майстер, майстер, старший механік, механік цехів, дільниць; конструктор або майстер автомобільного заводу.

Стенд Система одноточечного впрыска топлива автомобиля Таврия

За період навчання випускники отримують ґрунтовні знання з функціонального і структурного діагностування, випробування автомобілів з застосуванням сучасних технічних засобів на базі комп'ютерної техніки для обробки та аналізу результатів; навчаться проектувати і конструювати діагностичне обладнання, прилади, різні пристосування як для діагностування, так і для розбірки усіх механізмів та агрегатів автомобілів; вивчать організацію, технічні засоби обслуговування та ремонту автотранспорту, механізацію, автоматизацію та роботизацію виробничих процесів; засвоюють методи удосконалення і організації планування і обліку технічного обслуговування та ремонту автомобілів з використанням комп'ютерної техніки, випробувань та оцінки техніко-експлуатаційних властивостей рухомого складу автомобільного транспорту.Кликните, чтобы увеличить


При підготовці висококваліфікованих спеціалістів застосовується комплексний системний підхід, який в органічнім єднанні з формуванням наукового світогляду (науковістю, методологічністю, направленістю, зв'язком вивчення теорії з практикою, урахуванням сучасного і передбаченого майбутнього розвитку в автомобільній промисловості, науці, техніці і виробництві) забезпечує якісні ознаки спеціаліста: точність, достовірність, ґрунтовність, логічну гармонійність, вміння творчо працювати за своєю спеціальністю, з урахуванням суспільно-політичних, моральних і естетичних аспектів.

Підготовка спеціалістів надає можливості: послідовного розвитку особистості від курсу до курсу, постійно ускладнюючи завдання, відпрацьовувати самостійність мислення, почуття відповідальності, високої активності у всіх видах діяльності; оволодіння якостями психолога і педагога-вихователя, допитливості, наполегливості з постійним прагненням до самовдосконалення; розвитку здібності аналітичного передбачення, інтелігентності;стати людиною великої культури і широкої ерудиції.

Кликните, чтобы увеличить

Випускники кафедри працюють директорами заводів, керівниками науково-дослідних центрів, головними інженерами, головними конструкторами, головними механіками та їх заступниками, начальниками структурних підрозділів як автомобільних і тракторних заводів, так і різних машинобудівних заводів, автотранспортних та авторемонтних підприємств, станцій технічного обслуговування; доктори та кандидати технічних наук - професорами і доцентами різних кафедр вузів.

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ каф. "Автомобілі" тел. 764-26-47
(місце знаходження - вул. Гоголя, 64а за другим корпусом університету).
ЧЕКАЄМО НА ВАС, АБІТУРІЄНТИ!


Оставьте комментарий к этому документу:cod


Все поля обязательны для заполнения! • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Italian